Ιχνηλασιμότητα

barcode

Με την Ιχνηλασιμότητα το δίκτυο myTrans σας εξασφαλίζει την ταυτοποίηση των μεταφερομένων προϊόντων με μοναδικό αριθμό φόρτωσης και συσκευασίας έτσι ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθησή τους σε όλα τα στάδια μεταφοράς μέχρι και την τελική παράδοση.

Η διαδικασία είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε κάθε συσκευασία να έχει μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης (barcode) στο σύστημα και στο αντίστοιχο φορτωτικό έγγραφο. Επιπλέον τα barcode αυτοκόλλητα που τοποθετούνται σε κάθε προς μεταφορά συσκευασία, σκανάρονται σε όλες τις φάσης της διαδικασίας έτσι ώστε να ενημερώνεται συνεχώς το σύστημα για την πορεία της αποστολής και να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη η πληροφορία για την ‘‘θέση’’ του μεταφερόμενου.

 
Μ’ αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούνται τα λάθη και εξοικονομείται χρόνος για όλους

και το κυριότερο:

σ’αυτή την διαδικασία έχουν πρόσβαση και οι πελάτες του δικτύου myTrans μέσω της web εφαρμογής Transport Manager